Majlis Bandaraya Seremban    
 
Laman Utama |  FAQ |  Peta Laman

Maklum balas ini adalah aduan terhadap agensi Kerajaan sahaja. MBS adalah berperanan untuk menguruskan aduan mengikut takrifan aduan seperti yang dinyatakan di laman web MBS iaitu mbseremban.spab.gov.my. Bagi isu aduan yang berada di luar bidang kuasa MBS, aduan tersebut hendaklah dikemukakan terus kepada agensi Kerajaan/Swasta yang mengawalselia entiti berkenaan. Adalah diharapkan maklumat ini membantu orang ramai memahami skop dan peranan MBS dalam menguruskan aduan awam.

Sila nyatakan aduan/maklum balas anda:

Butiran peribadi anda:

 
Akaun pengguna Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)?Akuan Pengesahan:

Saya mengaku bahawa saya telah membaca dan memahami takrif aduan dan prosidur pengurusan aduan oleh pihak Kerajaan Malaysia. Segala maklumat diri dan maklumat perkara yang dikemukakan oleh saya adalah benar dan saya bertanggungjawab ke atasnya.

Kerajaan Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan perkhidmatan ini di dalam sistem ini.

Semua maklumat akan dirahsiakan dan hanya digunakan oleh Kerajaan Malaysia.

Penafian:

Kerajaan Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan, kerosakan atau keaiban yang dialami kerana menggunakan perkhidmatan ini.